Zapisy

Zapisu na pielgrzymkę dokonujemy po złożeniu karty zgłoszeniowej, którą można pobrać w parafii Miłosierdzia Bożego lub wchodząc w link karta zgłoszeniowa

Dodatkowo każdy uczestnik musi wypełnić deklarację zdrowia oraz deklarację o świadomości ryzyka zachorowania.

Składanie kart również w parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie, ul. Słowackiego 6, w biurze pielgrzymki lub bezpośrednio u ks. Łukasza Cieplińskiego

Wypełnienie karty wiąże się z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Z uwagi na przepisy sanitarne, nie będzie możliwości dokonania zapisu w trasie. Prosimy osoby chętne, by dokonały zgłoszenia najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pielgrzymki.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do pobrania karty zgłoszeniowej i przekazania rodzicom/opiekunom do wypełnienia zgody.

Osoby poniżej 16 roku życia, mogą wziąć udział w pielgrzymce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie.

W tym roku opłata za udział jest wyższa i wynosi 300 zł od osoby.

Opłatę za udział w pielgrzymce można uiścić w sekretariacie naszej grupy lub bezpośrednio na trasie. Można także na dokonać przelewu na konto, wpisując w tytule przelewu “za udział w pielgrzymce” oraz swoje imię i nazwisko. Dane do przelewu:

Łukasz Ciepliński
Krasna Łąka 28/4
82-433 Krasna Łąka
92 1940 1076 5932 9323 0000 0000 (Credit Agricole)

Dla bezpieczeństwa i sprawności zapisów prosimy o wydrukowanie potwierdzenia przelewu i okazanie go w sekretariacie pielgrzymki przy okazji odbioru pakietu pielgrzyma (koszulka, identyfikator, śpiewnik, smycz, znaczki).

Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki i przygotowania się do niej, łącznie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, znajdują się w zakładce: Praktyczne porady